Banner
313410954_492932662854251_444623691347876064_n
313971127_493684962779021_5683938346352849547_n
崔廣宇宣傳海報
previous arrow
next arrow

好地下藝術空間

Goodunderground Art Space

開放時間:週五-周一  12:00-20:00
                   Fri. to Mon. 12:00-20:00

地       址:花蓮市節約街37號B1(花蓮日日樓下)
B1F., No.37, Jieyue St., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan 

電子信箱:[email protected]

訂閱好地下藝術空間